Wanneer uw kind 10 maanden is, zullen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

Gestandaardiseerde ontwikkelingstesten

Er zullen gestandaardiseerde testen worden afgenomen, die peilen naar de algemene ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de sociaal-communicatieve ontwikkeling van uw kind. Deze testen worden afgenomen door een ervaren onderzoeker, en opgenomen op video, zodat ze achteraf nauwkeurig kunnen gescoord worden.

Gedragsobservaties

Naast de gestandaardiseerde testen zullen ook een aantal vrijere observaties gebeuren. Zo zullen we onder meer kijken naar het spel van uw kind, naar zijn/haar sociaal-communicatieve ontwikkeling, en naar zijn/haar interactie met de ouder. Ook deze observaties worden op video opgenomen, zodat ze achteraf nauwkeurig kunnen geanalyseerd worden.

Eye tracking (volgen van oogbewegingen)
Tijdens de eye tracking taken zullen verschillende stimuli aangeboden worden (gezichten, voorwerpen, namen, sociale- en niet-sociale video’s), en wordt het spontane kijkgedrag van het kind geregistreerd. Dit gebeurt door middel van een camera die oogbewegingen detecteert (Tobii eye-tracker (www.tobii.com)). Deze sessie duurt ongeveer 20 minuten.

EEG (elektroencefalogram) en ERP (event related potentials: het meten van EEG-signalen tijdens een specifieke prikkel)

EEG wordt gemeten via elektroden die verwerkt zitten in een cap, een soort badmuts. De elektroden meten enkel de natuurlijke stroom die opgewekt wordt door de werking van de hersenen, ze sturen er zelf geen enkele stroom naartoe. Om goed te kunnen meten, wordt eerst via een dun buisje een kleine hoeveelheid geleidende gel ingebracht in de elektroden. Sommige kinderen voelen dit niet, andere voelen hoogstens even iets fris of nat op het moment dat de gel contact maakt met hun hoofdhuid. De kinderen zullen hierbij kijken naar een video met zowel sociale als niet-sociale elementen, waarbij hun EEG signaal in rust achteraf zal geanalyseerd worden. Daarnaast zullen ze ook een aantal specifieke prikkels te zien krijgen, waarbij steeds vergeleken wordt tussen sociale en niet- of minder sociale prikkels. Zo zien ze bijvoorbeeld het gezicht van hun eigen moeder, of het gezicht van een onbekende vrouw. Achteraf worden de Event Related Potentials (ERP’s) berekend, en worden deze vergeleken tussen de verschillende condities (sociaal of niet-sociaal). Analoog zullen ook geluidsprikkels aangeboden worden (bijvoorbeeld de eigen naam of een onbekende naam), waarbij achteraf opnieuw de ERP’s van de kinderen vergeleken zullen worden. De EEG + ERP- afname, inclusief voorbereiden en het wassen van de haartjes achteraf, zal maximaal 40 minuten duren. Bij de meeste kinderen zal dit korter zijn, maar we nemen steeds ruim te tijd om de kinderen te laten wennen aan de setting en het gevoel van de cap.

fNIRS (functional Near-Infrared Spectroscopy: beeldvorming van de hersenen met bijna-infraroodlicht)

Dit wordt enkel afgenomen bij de kinderen die in Gent deelnemen.

fNIRS werkt via kleine ledlichtjes (leds) met bijna-infraroodlicht. Deze leds zijn verwerkt in een cap, die op het hoofdje van het kind gezet wordt (en aanvoelt als een mutsje). Via het bijna-infraroodlicht wordt de bloeddoorstroming in de hersenen en dus de werking ervan gemeten. Deze techniek maakt alleen gebruik van zacht licht. Er is geen gevaarlijke straling mee gemoeid, en fNIRS is volledig onschadelijk voor het kind. Tijdens de afname zullen de kinderen naar een video kijken, waarin sociale prikkels (zoals beelden van mensen) en niet- sociale prikkels (zoals beelden van voorwerpen of landschappen) voorkomen, en waarbij ze soms taal zullen horen, en soms niet-talige geluiden (zoals omgevingsgeluiden of nonsens woorden). Een fNIRS afname, voorbereiding inbegrepen, duurt meestal maximaal 30 minuten. Soms vallen baby’s in slaap tijdens de aanbieding van de woorden en geluiden. Uiteraard laten we ze dan slapen wanneer de taak ten einde is, tot ze uit zichzelf terug wakker worden.

3D opname

Er zal tevens een driedimensionale foto van uw kind gemaakt worden. Dit lijkt op het maken van een portretfoto met een professioneel fototoestel en duurt ook niet langer. We maken deze foto’s omdat bij kinderen die autismespectrumstoornis ontwikkelen mogelijks ook kleine verschillen te zien zijn in de ontwikkeling van het aangezicht. Dit zou met een 3D-foto gedetecteerd kunnen worden.

Vragenlijsten

Ten slotte zal u gevraagd worden om een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze zullen onder meer gaan over de taalontwikkeling van uw kind, zijn/haar temperament, de sociaal-communicatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden, de medische voorgeschiedenis, en de ruimere context van het gezin. U zal ook gevraagd worden om vragenlijsten over uzelf in te vullen.