Volgende maatschappelijke partners zijn betrokken bij het project:

- Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) in Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel

- Referentie- en expertisecentra Autismespectrumstoornissen (RCA/ECA) in Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel

- Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

- Thuisbegeleidingsdiensten ('t Raster, Stijn, Victor, Tanderuis)

- Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

- Vlaamse vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC)

- Kind en Gezin

- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

- Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

- Kindergastro-enterologie UZ Gent

- Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie (MUCLA) in Leuven