Bij heel wat baby's verloopt het voeden of eten wel eens moeilijk. Bij sommige kinderen lijkt dit vrij hardnekkig te zijn.

Het is vaak niet eenvoudig om de oorzaak daarvan te vinden. Bij sommige kinderen wordt een lichamelijke oorzaak voor de problemen gevonden, bij andere niet. Recent onderzoek wijst uit dat voedingsproblemen bij sommige kinderen een vroeg signaal kunnen zijn van ruimere problemen in de ontwikkeling. Zo zijn kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autismespectrumstoornis (ASS), vaak al in het eerste levensjaar moeilijke of selectieve eters.

Nu is het niet noodzakelijk zo dat kinderen met voedingsproblemen ook vaker ASS zullen ontwikkelen. Omdat we nog onvoldoende weten over de link tussen voedingsproblemen en sociaal-communicatieve problemen volgen we deze kinderen op in dit onderzoek. 

We focussen hierbij in het bijzonder op de sociaal-communicatieve ontwikkeling, de interactie met de omgeving, en mogelijke voorlopers van autismespectrumstoornis (ASS). We nemen hierbij ook gespecialiseerde maten af zoals eye tracking (waardoor we precies weten waar de baby naar kijkt), EEG en fNIRS (waardoor we zien wat er in bepaalde situaties in de hersenen gebeurt). Uiteraard zijn deze technieken kindvriendelijk en non-invasief.

We volgen de baby's op vanaf de leeftijd van 5 of 10 maanden tot de leeftijd van 36 maanden.

 Meer informatie vindt u in de folder.